Coaching staff

Mackenzie Dowdy - Head Novice Coach- Men's and Women's Rowing
Felicia Fowler - Assistant Coach